บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด > สินค้าและบริการ > ลิฟท์ > ลิฟต์ขนส่งสินค้า

ลิฟต์ขนส่งสินค้า

บริการออกแบบและติดตั้งลิฟต์ขนส่งสินค้า ลิฟต์ขนสินค้าขนาดใหญ่-ขนาดเล็ก ลิฟต์ขนของ ลิฟต์ขนสินค้า ลิฟต์ขนสินค้าในโรงงาน คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ผู้เชี่ยวชาญงานติดตั้งลิฟต์คุณภาพ รับงานติดตั้งลิฟต์ทั่วประเทศไทย ควบคุมงานติดตั้งลิฟต์โดยวิศวกร ติดตั้งลิฟต์โดยช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ เน้นประสิทธิภาพการใช้งานอย่างคุ้มค่าและเน้นด้านความปลอดภัยในการใช้งาน รับประกันทุกผลงาน มีอะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้งครบทุกชิ้น บริการบำรุงรักษาครบวงจรใส่ใจบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ รวมทั้งการเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน

ความพร้อมเพื่อลูกค้า จากความถนัด กลายเป็นชำนาญ วางใจ บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด

ทางด้านเทคนิคทางบริษัทได้เน้นการอบรม ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ของระบบควบคุมและระบบขับเคลื่อน รวมทั้งระบบกลไกต่างๆของลิฟต์ ให้กับทีมบริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเน้นทักษะใหม่ๆ ในงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป้าหมายในการให้บริการทางเทคนิคอันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า

การจัดการอะไหล่ทางบริษัทได้ทำการสำรองอะไหล่ที่ใช้บ่อย และอะไหล่จำเป็นสูงเอาไว้บริการลูกค้า สามารถเบิกไปใช้ได้ทันทีในกรณีเร่งด่วน ส่วนอะไหล่ที่สามารถวางแผนการเปลี่ยนได้ ทางบริษัทก็จะทำการนำเข้าจากแหล่งผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะไม่ทำให้เกิดการเสียประโยชน์ของลิฟต์หรือบันไดเลื่อน เนื่องจากการจอดรออะไหล่

การให้บริการบำรุงรักษาทางบริษัทจะส่งช่างบริการเข้าทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับลิฟต์หรือบันไดเลื่อนของลูกค้า เดือนละครั้งต่อเครื่อง โดยมีการส่งแผนการบริการล่วงหน้า ลักษณะงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือ การทำความสะอาด ตรวจเช็คระบบลิฟต์ ตรวจเช็คปรับแต่งอุปกรณ์ทั้งทางระบบจักรกล ทางระบบไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานของ