บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด > สินค้าและบริการ > ลิฟท์ > บำรุงรักษาลิฟต์

บำรุงรักษาลิฟต์

บริการตรวจเช็ค-บำรุงรักษาลิฟต์ ตรวจเช็คระบบลิฟต์ ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบจักรกล ระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาลิฟต์เชิงป้องกัน ตามชั่วโมงการใช้งาน Elevator Preventive maintenance บริการซ่อมลิฟต์อาคารสำนักงาน ซ่อมลิฟต์อาคารสถาบันการศึกษา ซ่อมลิฟต์สถานที่ราชการ ซ่อมลิฟต์ศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้า-คอมมูนิตี้มอลล์ ซ่อมลิฟต์คอนโดมิเนียม ลิฟต์โรงแรม ลิฟต์โรงพยาบาล ลิฟต์อพาร์ทเม้นท์ บริการให้คำปรึกษาปัญหาลิฟต์ทุกอาการ พร้อมให้คำแนะนำ

ความพร้อมเพื่อลูกค้า จากความถนัด กลายเป็นชำนาญ วางใจ บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด

ทางด้านเทคนิค ทางบริษัทได้เน้นการอบรม ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ของระบบควบคุมและระบบขับเคลื่อน รวมทั้งระบบกลไกต่างๆของลิฟต์ ให้กับทีมบริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเน้นทักษะใหม่ๆ ในงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป้าหมายในการให้บริการทางเทคนิคอันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า

การจัดการอะไหล่ ทางบริษัทได้ทำการสำรองอะไหล่ที่ใช้บ่อย และอะไหล่จำเป็นสูงเอาไว้บริการลูกค้า สามารถเบิกไปใช้ได้ทันทีในกรณีเร่งด่วน ส่วนอะไหล่ที่สามารถวางแผนการเปลี่ยนได้ ทางบริษัทก็จะทำการนำเข้าจากแหล่งผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะไม่ทำให้เกิดการเสียประโยชน์ของลิฟต์ เนื่องจากการจอดรออะไหล่

การให้บริการบำรุงรักษา ทางบริษัทจะส่งช่างบริการเข้าทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับลิฟต์ เดือนละครั้งต่อเครื่อง โดยมีการส่งแผนการบริการล่วงหน้า ลักษณะงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือ การทำความสะอาด ตรวจเช็คระบบลิฟต์ ตรวจเช็คปรับแต่งอุปกรณ์ทั้งระบบจักรกล ระบบไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ รวมทั้งการเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน