บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด > สินค้าและบริการ > ลิฟท์ > ทดสอบโหลดลิฟต์

ทดสอบโหลดลิฟต์

บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด บริษัทรับติดตั้งลิฟต์ มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคและแหล่งอะไหล่ลิฟต์เป็นอย่างดี ออกแบบลิฟต์ ตรวจเช็คระบบลิฟต์ รวมทั้งมีการจัดการบริหารงานบำรุงรักษา การทดสอบโหลดลิฟต์ มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลาหลายสิบปี

รายการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ลิฟต์(ลิฟท์)