บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด > สินค้าและบริการ > ลิฟท์ > จำหน่ายอะไหล่ลิฟต์

จำหน่ายอะไหล่ลิฟต์

จำหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วนลิฟต์ ทางบริษัทได้ทำการสำรองอะไหล่ที่ใช้บ่อย และอะไหล่จำเป็นสูงเอาไว้บริการลูกค้า สามารถเบิกไปใช้ได้ทันทีในกรณีเร่งด่วน ส่วนอะไหล่ที่สามารถวางแผนการเปลี่ยนได้ ทางบริษัทก็จะทำการนำเข้าจากแหล่งผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะไม่ทำให้เกิดการเสียประโยชน์ของลิฟต์ เนื่องจากการจอดรออะไหล่

อะไหล่ลิฟต์( elevator parts )