บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด > สินค้าและบริการ > ลิฟท์ > จำหน่ายสลิงลิฟต์

จำหน่ายสลิงลิฟต์

จำหน่ายสลิงลิฟต์ ลวดสลิงลิฟท์โดยสาร ลวดสลิงลิฟต์ สลิงฉุดลิฟท์ สลิงลิฟท์ สลิงประตู ลวดสลิง เกลียวเร่ง กิ๊บจับ จำหน่ายลวดสลิงคุณภาพ สายพานยกของ ชุดสายรัดห่วงหัวจ่าย ลวดสลิงสแตนเลส รอกยกของ จำหน่ายอะไหล่และชิ้นส่วนลิฟต์ ทางบริษัทได้ทำการสำรองอะไหล่ที่ใช้บ่อย และอะไหล่จำเป็นสูงเอาไว้บริการลูกค้า สามารถเบิกไปใช้ได้ทันทีในกรณีเร่งด่วน ส่วนอะไหล่ที่สามารถวางแผนการเปลี่ยนได้ ทางบริษัทก็จะทำการนำเข้าจากแหล่งผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะไม่ทำให้เกิดการเสียประโยชน์ของลิฟต์ เนื่องจากการจอดรออะไหล่

ข้อตระหนักในการเปลี่ยนสลิงลิฟต์

1. ต้องใช้สลิงลิฟต์มาตรฐานเดียวกันกับที่ได้ออกแบบไว้ โดยผู้ออกแบบระบบลิฟต์รายนั้นๆ เป็นผู้กำหนด
2. ห้ามใช้สลิงลิฟต์จากแหล่งผลิต 2 แหล่งในมู่เล่ (ร่องรอก) Sheave เดียวกัน
3. ห้ามใช้สลิงลิฟต์จากแหล่งผลิตที่ไมได้มาตรฐานระบบลิฟต์
4. ควรตรวจสอบ ปรับตั้งความตึงของลิฟต์ทุกเส้นให้เท่ากัน
5. ควรตรวจสอบสลิงลิฟต์เกิดการตีเกลียวหรือไม่
6. การเปลี่ยนสลิงสำหรับลิฟต์ในกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามเวลาที่ผ่านมา หรือเสื่อมสภาพจากสาเหตุสลิงแตก สลิงเกิดสนิมหรือสลิงมีขนาดแต่ละเส้นเล็กลงมา ควรเปลี่ยนพร้อมกันทั้งหมดทุกเว้น
7. การตรวจสอบสลิงสำหรับลิฟต์ ต้องดำเนินการโดยบริษัทผู้ออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้งโดยตรงเท่านั้น หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรองรับจากสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย และต้องเป็นสามัญวิศวกรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านวิศกรรมตามที่กฏหมายกำหนดไว้เท่านั้น

อ้างอิงจาก นิตยสาร ข่าวช่าง Contractors ฉบับที่432