บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด > สินค้าและบริการ > ลิฟท์ > จำหน่ายลิฟต์โดยสาร

จำหน่ายลิฟต์โดยสาร

จำหน่ายลิฟต์ พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งลิฟต์ให้เข้ากับสถานที่ อาคาร และประโยชน์ในการใช้งาน มีอะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้ง บริการบำรุงรักษาประจำปี มีบริการหลังการขาย จำหน่ายลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์อาคาร ลิฟต์คอนโดมิเนียม ลิฟต์สำหรับโรงงาน ลิฟต์โรงแรม ลิฟต์โรงพยาบาล ลิฟต์อพาร์ทเม้นท์ ลิฟต์ศูนย์การค้า ลิฟต์ห้างสรรพสินค้า ลิฟต์อาคารสถาบันการศึกษา ลิฟต์โรงแรม ลิฟต์โรงพยาบาล

ความพร้อมเพื่อลูกค้า จากความถนัด กลายเป็นชำนาญ วางใจ บริษัท โอเคดี เอลิเวเตอร์ จำกัด

ทางด้านเทคนิค ทางบริษัทได้เน้นการอบรม ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ของระบบควบคุมและระบบขับเคลื่อน รวมทั้งระบบกลไกต่างๆของลิฟต์ ให้กับทีมบริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ และเน้นทักษะใหม่ๆ ในงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป้าหมายในการให้บริการทางเทคนิคอันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า

การจัดการอะไหล่ ทางบริษัทได้ทำการสำรองอะไหล่ที่ใช้บ่อย และอะไหล่จำเป็นสูงเอาไว้บริการลูกค้า สามารถเบิกไปใช้ได้ทันทีในกรณีเร่งด่วน ส่วนอะไหล่ที่สามารถวางแผนการเปลี่ยนได้ ทางบริษัทก็จะทำการนำเข้าจากแหล่งผลิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะไม่ทำให้เกิดการเสียประโยชน์ของลิฟต์หรือบันไดเลื่อน เนื่องจากการจอดรออะไหล่

การให้บริการบำรุงรักษา ทางบริษัทจะส่งช่างบริการเข้าทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ให้กับลิฟต์หรือบันไดเลื่อนของลูกค้า เดือนละครั้งต่อเครื่อง โดยมีการส่งแผนการบริการล่วงหน้า ลักษณะงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันคือ การทำความสะอาด ตรวจเช็คปรับแต่งอุปกรณ์ทั้งทางกล ทางไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ รวมทั้งการเปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน